prova-lliure-GES
PROVA LLIURE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
      Es realitzen 2 convocatòries de les proves per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària, una al juny i una altra a l'octubre..
       Durant el mes d'Abril es podrà realitzar la inscripció per a la convocatòria de Juny i durant la segona quinzena d'agost i fins a la primera setmana de setembre es podrà realitzar la inscripció per a la convocatòria d'Octubre.
       Les instàncies, que es poden obtenir en aquesta mateixa web, s'haurán d'entregar en qualsevol PROP en las dates indicades adjuntant fotocòpia del certificat de les assignatures aprovades anteriorment.
Respostes sobre possibles dubtes:
- ¿Què s'obté amb aquestes proves?.
      En un únic examen d'un sol dia es pot obtenir el Graduat en Educació Secundària.
- ¿Qui es pot presentar?.
      Es pot presentar qualsevol persona que complisca, com a mínim, divuit anys en l'any de la realització de la prova. No és necessari tenir cap altra titulació o estudis.
- ¿Quan puc inscriure'm?.
      S'ha de presentar la instància durant el mes d'Abril per a la convocatòria de juny i durant la segona quinzena d'agost i primera setmana de setembre per a la convocatòria d'Octubre.
- ¿On he de presentar la instància?.
      La pots presentar en qualsevol oficina PROP de València:
 • València (PROP I) C. Gregori Gea, 27 - 46009
 • València (Centre) Av. Barón de Cárcer, 36 - 46001
 • València (PROP II) C. Gregori Gea, 14 - 46009
 • València (CA9o-T4) C. Castán Tobeñas, 77 - 46018
 • Ontinyent C. Mayans, 19 - 46870
 • Sagunt-Port Pl. Ramón de la Sota, s/n - 46520
 • Requena Pl. Consistorial, 2 - 46340
 • Safor (Gandía) Avda. República Argentina, 28 - 46702
 • Sagunt Camí Reial, 65-67 - 46500
 • Xàtiva Albereda Jaume I, 35 - 46800
 • Alzira Pl. Casassús, 1 - 46600
 
     O en qualsevol oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es procedix d'esta manera, la instància es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre on vaja dirigida.
- ¿Quina documentació he de presentar?.
      Has d'emplenar aquestos documents telemàticament (online) desde aquest enllaç i adjuntar-los junt amb:
            - Una fotocòpia del DNI. Al funcionari del registre on ho entregues has de dir-li que et compulse el DNI en la fotocòpia.
            - En cas de sol·licitar convalidació d'assignatures hauràs d'adjuntar certificat de notes amb assignatures aprovades en l'Educació d'adults, en 4t curs de l'ESO, en PDC o en PQPI, o fotocòpia del llibre d'escolaritat. En cas de no adjuntar l'original hauràs de demanar al funcionari que et compulse la fotocòpia.
- ¿Puc demanar l'exempció de Valencià?.
      Si no donares Valencià quan estudiares, per residir fora de la Comunitat Valenciana o perquè no es donava com a matèria obligatòria, pots demanar l'exempció de Valencià. Per fer-ho hauràs d'emplenar l'original i la còpia de la següient instància i adjuntar fotocòpia del teu llibre d'escolaritat i un certificat d'empadronament.
- ¿Cal pagar alguna cosa?.
      No. La inscripció és gratuïta.
- ¿Quan i on es realitzaran les proves?.
      Les proves es realitzen normalment un divendres de la primera quinzena de Juny i d'Octubre. En principi el nostre centre és centre examinador de les Proves Lliures de Graduat.
- ¿Com saber si estic admés?.
      Normalmente una semana antes del examen se publicarán los listados de admitidos en la página de la Conselleria, en la Dirección Territorial de Educación de Valencia. Los admitidos en el tribunal de la localidad de Alaquàs aparecerán en el tablón de anuncios de la escuela de adultos y en esta web.
- ¿Com puc preparar els exàmens?
      Desde aquest enllaç es poden descarregar tots els llibres d'autoaprenentatge, excepte el d'idiomes.
- ¿Hi ha models d'exàmen?.
      Sí, en la següent pàgina et pots descarregar els exàmens que han eixit en els últims anys:
- ¿Com són les proves?.
     La prova versarà sobre continguts relatius als següents mòduls:
      Valencià; Castellà; Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany); Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Històrico-Culturals.(Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cadascun d'aquestos mòduls són els establerts en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, en el qual s'estableix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària)
- ¿Quin és l'horari de les proves?.
      La prova se celebrarà en una sessió de matí i una de vesprada. En les convocatòries es deu estar en el lloc de l'examen a les 9:00 hores.
      a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores es dedicarà sencera a la primera i segona part de la prova.
      La primera part constará de continguts dels següents mòduls:
 • Processos i Instruments Matemàtics.
 • Natura, Ecologia i Salut.
 • Ciències i Tecnologia.
      Aquesta part es realitzarà des de les 9.30 fins les 11.30 hores. D'11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans.
     La segona part, que començará a les 12.00 hores i finalitzará a les 14,00 hores,  constarà de continguts dels següents mòduls:
 • El Món del Treball i Societats.
 • Territori i Processos Històrico-Culturals.
     Aquesta part es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.
     b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova.
     La tercera part constarà de continguts dels següents mòduls:
 • Valencià.
 • Castellà i Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany).
     Per als que treballen se'ls podrá expedir un certificat d'assistència a les proves que tindrán que sol.licitar. No oblides portar el DNI per a realitzar les proves.